חיבוק עוטף של המכללה למינהל
המסלול האקדמי המכללה למינהל תומך בחיילי צה"ל ובעורף - בואו להתנדב, לתרום או לבקש סיוע